Truyền thông
    Phản hồi: 0
    Chúng tôi cung cấp các công cụ và tư vấn chiến lược tới khách hàng nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững dựa trên các giải pháp chiến lược độc đáo do chúng tôi sáng tạo ra

     @ Chiến lược hiệp đồng, @ Chiến lược quyền ưu tiên, @ Chiến lược Tri thức tương lai, @ Chiến lược linh hoạt. Song song với việc thực hiện chiến lược đẩy hoặc kéo mà thực hiện các kế hoạch và chương trình ATL hay BTL phù hợp cho đặc thù của từng doanh nghiệp, dựa trên các nguồn lực của doanh nghiệp cũng như bản sắc và sự khác biệt hóa mà doanh nghiệp kỳ vọng.

    Chúng tôi coi "Tiếp thị" là "Quản trị đối với các nhu cầu", do đó, nhà tiếp thị cần quan tâm chú trọng đến nhu cầu không chỉ của khách hàng, mà còn của đối tác, cán bộ công nhân viên, lãnh đạo, giới chức chính phủ, các nhà cung ứng, cũng như các cơ quan thông tin đại chúng chịu trách nhiệm tuyên truyền và quảng bá.

Đối tác