• Sự nghiệp
  Chúng tôi là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch Truyền Thống, Du lịch Teambuilding và Tổ chức sự kiện, được khách hàng, đại lý và đối tác đánh giá cao về uy tín, chất lượng dịch vụ về những sản phẩm chúng tôi đang cung cấp.
 • Sơ đồ tổ chức
  KKAvenue quy hoạch tổ chức công ty theo mô hình tương tác và thích ứng với từng khách hàng và từng dịch vụ.
 • Con người KKAvenue
  Đội ngũ nhân sự "Giàu ý tưởng - Kinh nghiệm - Sáng tạo". Những con người có trình độ, tận tâm, sáng tạo và không ngừng hoàn thiện đã hội tụ, sẵn sàng cùng nhau đương đầu với những thách thức, khó khăn và đặt sự thỏa mãn của khách hàng trên hết.
 • Tầm nhìn
  Chúng tôi là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch Truyền Thống, Du lịch Teambuilding và Tổ chức sự kiện, được khách hàng, đại lý và đối tác đánh giá cao về uy tín, chất lượng dịch vụ về những sản phẩm chúng tôi đang cung cấp.
 • Triết lý
  Chúng tôi là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch Truyền Thống, Du lịch Teambuilding và Tổ chức sự kiện, được khách hàng, đại lý và đối tác đánh giá cao về uy tín, chất lượng dịch vụ về những sản phẩm chúng tôi đang cung cấp
Đối tác