Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên quy mô toàn cầu và tác động trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam

05:01  26/06/2019
Phản hồi: 0

Sáng nay 26/06/2019 tại Khách sạn Army – Số 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội diễn ra “Hội thảo Doanh nghiệp, Doanh nhân 4.0”.Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS), Tổng công ty Điện lực Dầu khí – CTCP (PV POWER).

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên quy mô toàn cầu và tác động trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam. Đó là cơ hội lớn vì những tiến bộ vuợt bậc của cuộc cách mạng này đem lại để tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống của người dân... Nhưng chính nó cũng đang là thách thức lớn, doanh nghiệp nếu không bắt “đúng nhịp” sẽ bị tụt hậu, thậm chí bị đào thải khỏi thị trường.

Cụ thể, theo ông Phan Đức Hiếu, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh, phải thay đổi cách thức sản xuất, tiêu dùng, cũng như chu kỳ sản xuất, tuổi thọ sản phẩm…
 

Ông Phan Đức Hiếu cho rằng, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh trong bối cảnh 4.0

Kết quả khảo sát mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, có tới khoảng 75% doanh nghiệp sản xuất trong nước đang sử dụng máy móc hết khấu hao. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang sử dụng các thiết bị, máy móc có công nghệ đã lạc hậu từ 2 đến 3 thế hệ. Ngoài ra, có tới 24% doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ ở mức trung bình và chỉ có 1% doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến. Chúng ta lại đang đứng trước làn sóng đẩy công nghệ lạc hậu ra bên ngoài của những quốc gia phát triển đi trước...

“Điều đó cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn, có vẻ như chưa thực sự bắt nhịp với xu thế mới, do đó thách thức có thể nhiều hơn và có nhiều vấn đề rất đáng lo ngại”, PGS, TS. Lê Xuân Đình nói. 

Một cuộc điều tra mới nhất trên 7.000 doanh nghiệp Việt Nam cũng chỉ ra, mặc dù hơn 60% doanh nghiệp có đổi mới sáng tạo, trình độ công nghệ của doanh nghiệp có sự cải thiện, nhưng mức độ tăng vẫn chậm hơn của thế giới. 

Hơn nữa, mới chỉ có 2% doanh nghiệp có quỹ phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, chứng tỏ hành động cụ thể của doanh nghiệp còn chưa mạnh mẽ.

Đối tác