Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh

09:02  28/05/2020
Phản hồi: 0

Hôm nay, 28-5, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là một trong ba đảng bộ cấp trên cơ sở được Thành ủy Hà Nội lựa chọn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.

Trong nhiệm kỳ qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở Thủ đô ngày càng vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra mô hình huấn luyện tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh.

 

Lực lượng vững mạnh, rộng khắp

 

Để góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn chú trọng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, có 1.117 cán bộ quân sự được đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, đại học văn bằng 2 và đào tạo liên thông; 1.332 cán bộ được đào tạo ngành quân sự cơ sở... Cán bộ sau đào tạo cơ bản được sắp xếp, bổ nhiệm đúng chức danh, nhiều đồng chí được phát triển lên cương vị công tác cao hơn.

 

Trong công tác giáo dục quốc phòng, 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 300.000 người. Đơn vị cũng phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt chương trình giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên; tăng cường phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân. Qua đó, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được nâng cao.

 

Với lực lượng thường trực, Bộ Tư lệnh Thủ đô chú trọng xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, trình độ kỹ thuật, chiến thuật ngày càng đạt chất lượng tốt. Lực lượng dân quân tự vệ phát triển “vững mạnh, rộng khắp”, chất lượng chính trị cao. Vì vậy, nhiệm kỳ qua, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ tăng 20%, đoàn viên tăng 54,8% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Hằng năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

 

Củng cố tiềm lực quốc phòng

 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh và bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; từ đó làm tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương.

 

Cùng với việc tham gia thẩm định nội dung về quân sự, quốc phòng đối với các đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Bộ Tư lệnh Thủ đô còn tham mưu điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; nắm chắc khả năng động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh…

 

Giai đoạn 2016-2020, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã tham mưu với thành phố Hà Nội đầu tư trên 20 dự án quốc phòng. Trong đó có nhiều công trình thiết yếu, tạo thế trận liên hoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến của Thủ đô.

 

Cũng trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống. Điển hình là hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội (HN-19) và là địa phương đầu tiên trong cả nước diễn tập phòng thủ dân sự theo Nghị định 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ; 30/30 quận, huyện, thị xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; 100% xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ sát thực tế, an toàn tuyệt đối.

 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền; làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ thành phố và các quận, huyện, thị xã.

 

Chiều 27-5, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 158 đại biểu chính thức. Tại phiên trù bị, 100% đại biểu đã thông qua các nội dung: Quy chế, chương trình làm việc của đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu..

 

Phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay, 28-5.

 

Hiền Phương

 

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/968564/xay-dung-nen-quoc-phong-vung-manh

Đối tác